Montessori materiály pro oblast prvopočátečního čtení k nákupu a následně ke stažení a výrobě ve formě pdf

Montessori pomůcky určené k rozvoji čtenářských dovedností. Postupují pozvolna, ve fázích od jednodušších slov a jevů k těm složitějším. Díky této gradované obtížnosti umožňují lépe individualizovat výuku čtení již na jejím počátku a motivují žáky k dalšímu čtení.